מקום להיות

מוקד נוסף של פעילות מקום מתנהל במרחב הלא-פורמלי וכולל את הצעירים הנוספים בקהילה, שנפגשים אחת לשבועיים לארוחת שבת, לחגים ולפעילויות נוספות.הקהילה המתגבשת מהווה מקום לאחריות הדדית וקשרים מתמשכים בין הצעירים.

צעירי הקהילה זוכים למענה בנושאים אישיים, ליווי כלכלי, הכוונה וליווי לקראת גיוס לצבא או שירות אזרחי. בשנה הבאה, אנו מתכננים שצעירי “מקום”  ה”וותיקים”, שכיום לומדים במוסדות אקדמאים, יהיו החונכים של צעירי “מקום”  ה”צעירים”, בני ה- 18, שרק עוזבים את הפנימייה. 

 

ריבת התפוחים שהכינה אילנה, לארוחת ערב ראש השנה9-12 rosh hashana 017

 חזרה: עמוד הבית