מקום לזכויות חברתיות

אנו מאמינים שחובת המדינה לדאוג לאותם הצעירים שהוצאו על ידה  לפנימיות ולמשפחות אומנה, ושבדומה למדינות המערב, יהיה לאותם צעירים “סל” של זכויות לשלב של יציאתם מהפנימיה/ אומנה לחיים העצמאים.

בשיתוף פעולה עם ה”מרכז האקדמי למשפט ולעסקים” ברמת גן, קבוצה של צעירות מ”מקום”  מצטרפת לסטודנטים משנה ג’ הלומדים בקליניקה לזכויות אדם ולשינוי חברתי, על  מנת לנסח ולקדם הצעת חוק העוסקת בזכויות צעירים בודדים.

בדיוק כפי שהצעת החוק מבטאת את האחריות החברתית ביחס לצעירים שזקוקים לתמיכה בעת השתלבותם בחיים העצמאים, כך העבודה על הצעת החוק מהווה ביטוי של האחריות החברתית של הצעירות ב “מקום” ביחס לצעירים אחרים, וביטוי לערבות ההדדית. בנוסף, זוהי חוויה מעצימה, בה הצעירות מביאות מהידע וחוכמת המעשה ומתרגמות אותו הלכה למעשה לחוק שישנה את המציאות החברתית של צעירים רבים.

חזרה: עמוד הבית